Login
Pronađite eksperte
za bilo koji posao, online!
100% zadovoljnih klijenata!
Header 01 Header 02 Header 03 Header 04

Online kampanja povodom otvaranja Muzeja voštanih figura

Online kampanja povodom otvaranja Muzeja voštanih figura Projekt

Naručitelj: freelancing.ba, Kategorija: Digitalni marketing

U sklopu “Homework” projekta, Freelancing.ba i Beecreative.ba donose drugi po redu zadatak koji mogu da odrade svi freelanceri sa manje iskustva, tačnije oni koji nemaju još uvijek izgrađen porfolio.

Ovim zadatkom biće potrebno osmisliti online/marketing strategiju koja za cilj ima predstavljanje novog proizvoda/usluge na bosanskohercegovačkom tržištu, otvaranje Muzeja voštanih figura.

Simuliraće se jedan freelance projekat iz oblasti DIGITALNI MARKETING.

Najboljeg freelancera očekuje nagradni fond:

– Poklon vaučer u iznosu od 250 KM
– Dvočasovne konsultacije sa senior freelancerom.

Tema: Online kampanja povodom otvaranja Muzeja voštanih figura
Rok izrade: 31.1.2022.

Zadatak:

I dio: Izraditi tromjesečni plan online/marketing kampanje koja za cilj ima predstavljanje novog proizvoda/usluge na bosanskohercegovačkom tržištu, otvaranje Muzeja voštanih figura.
Učesnici/e imaju slobodu izbora lokacije na kojoj se Muzej nalazi na prostoru cijele BiH.
U plan treba biti uključen i opisni dio, na osnovu kojeg će biti moguće pratiti korake kampanje.
Plan treba da sadrži jasno postavljen cilj, definisanu ciljnu grupu, alate i kanale komunikacije prema ciljnoj skupini, dinamiku komunikacije kao i načine mjerenja ostvarenih rezultata.
Plan online kampanje treba da sadrži dva dijela:
– Dio koji odnosi na samu najavu, predstavljanje novog proizvoda/usluge na bh. tržištu (akcenat na prvom pojavljivanju/kontaktu sa potencijalnim korisnicima usluge)
– Dio koji se odnosi na komunikaciju/predstavljanje proizvoda/usluge tokom prvih mjesec dana poslovanja

II dio: Kreirati ključni slogan kampanje koji će se prožimati kroz cjelokupnu komunikaciju, definisanu kroz tromjesečni plan online komunikacije, te postati sastavni dio komunikacije kroz buduće poslovanje.

III dio: Kreirati najmanje pet (5) prijedloga komunikacije koji će zadovoljiti ciljeve definisane kroz prethodno razvijen plan online kampanje (društvene mreže, Google Ads oglas…)

IV dio: Kreirati najmanje tri (3) prodajna naslova za google Ads (Search+Display) reklame

Napomena: Freelancing.ba i Beecreative.ba se obavezuju da prijavne radove neće koristiti u komercijalne, niti bilo kakve druge svrhe, te se radovi primaju isključivo preko Beecreative platforme. Registracija obavezna.

Prilikom prijavljivanja potrebno je koristiti www.wetransfer.com kako bi se mogli dostaviti radovi.

#Homework je nastao u saradnji između Freelancing.ba i Beecreative.ba platformi za freelancere i MarketMakers projekta koji podržava Vlada Švicarske, a sprovodi konzorcij Helvetas i Kolektiv d.o.o. u BiH.

Postavljeno: 11.01.2022. u 11:35 250 KM