Login
Pronađite eksperte
za bilo koji posao, online!
100% zadovoljnih klijenata!
Header 01 Header 02 Header 03 Header 04

Edukacija

Obuka za User interface/User experience dizajn – akreditovani program obrazovanja!

CEI Nahla
Cijena: 550 KM
Domena: UI/UX dizajn

CEI Nahla je prva ustanova za obrazovanje odraslih u BiH koja je akreditovala nastavni program neformalnog obrazovanja – Obuka za User interface/User experience dizajn. Nastavni program obuhvata 120 časova teorijskog i praktičnog rada, a prva generacija s nastavom kreće 17. februara 2021.

Svaki digitalni interfejs/interakcija (web i mobilne aplikacije, kontrolna tabla u autu, smart home uređaji) dizajniran je da riješi određeni problem ili da naše živote učini lakšim. Svaki put kad se koristi telefon, tipke koje se dodiruju, pokrete koji se prave prstima po ekranu, izbor fontova, šemu boja – sve ovo dizajniraju UI/UX dizajneri.

Drugim riječima, UI/UX je komunikacijski kanal između kompjuterskog softvera i krajnjeg korisnika. Ova obuka istražuje principe i praksu korištenja user interface i user experience dizajna za digitalne platforme.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:​

Obuka za User interface/User experience dizajn obuhvatit će 120 nastavnih časova iz 5 oblasti:

 1. Uvod u UI/UX dizajn i upoznavanje sa softverom koji će se koristiti
 2. Elementi UX dizajna
 3. Komponente UI dizajna
 4. Rad na aplikaciji
 5. Rad na praktičnom zadatku (završni zadatak)

Obuka je koncipirana tako da se svaki modul sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke (domaći zadaci, rad na projektima). Nakon svakog modula polaznice pristupaju testiranju iz obrađene oblasti.

Predavač

Nastavu će držati iskusni predavač Tarik Bećić, grafički dizajner, UI/UX dizajner

Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznice će po završetku obuke biti osposobljene da:

 • rade u softverima: Adobe XD
 • koriste pojmove i terminologiju UX/UI dizajna,
 • poznaju i koriste elemente UX/UI dizajna,
 • primjenjuju principe UX/UI dizajna u svom radu,
 • prepoznaju različite pristupe rješenju te produciraju kreativne radove,
 • koriste osnove vektorsko-grafičke tehnike,
 • blagovremeno komuniciraju i usaglašavaju s klijentom najbolji pristup rješavanju trenutnog problema,
 • uspješno komuniciraju s timom i potencijalnim korisnicima uvažavajući različitost stavova i pristupa rješavanju problema,
 • izrađuju dizajn za web stranice i aplikacije.

PREDUVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

PREDUVJETI ZA POHAĐANJE OBUKE:

 • državljanstvo BiH
 • minimalno završena srednja škola, III ili IV stepen
 • kandidatkinje starije od 18 godina
 • osnovno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket, s naglaskom na MS Word)
 • osnovno poznavanje Adobe paketa (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)

Provjera ispunjenosti uvjeta za upis vršit će se na osnovu ulaznog testa koji će biti koncipiran na dvije vrste pitanja: tačno i netačno, biranje ponuđenih odgovora. Pitanja mogu biti tekstualnog ili grafičkog tipa.

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 17. februara 2021. do 21. jula 2021. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 17.30 do 20.00h. Od 12. aprila do 12. maja nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 17.30 do 19.00h. Nakon 12. maja nastava će se ponovo odvijati u redovnom terminu.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju.

CIJENA I NAČIN PRIJAVE

CIJENA: 550 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate).

Šta je sve uključeno u cijenu:

 • 120 časova nastave,
 • materijali za nastavu,
 • završni ispiti,
 • Uvjerenje o završenom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE: putem ONLINE FORMULARA. Konkurs je otvoren do 9. februara 2021. do 15.00h. Kandidatkinje se prvo prijavljuju putem online formulara nakon čega će dobiti obavještenje o potrebnom testiranju i dostavi dokumentacije.

Prijave za upis po primitku e-maila s potrebnom dokumentacijom polaznice dostavljaju lično ili preporučenom poštom svakim radnim danom od 12.00 do 20.00h na adresu: Centar za edukaciju i istraživanje „NAHLA“, Džemala Bijedića 122, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava za upis na program neformalnog obrazovanja Obuka za User interfejs/User experience dizajn za obrazovnu 2021. godinu“. Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: edukacija@nahla.ba  Broj mjesta na obuci je ograničen. Javni konkurs i potrebna dokumentacija dostupni su OVDJE.

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: edukacija@nahla.ba